برنامه اين هفته شرح اينترنتی مثنوی - خمر کهن

۱۳۸٥/۳/۱٩
برنامه اين هفته شرح اينترنتی مثنوی

برنامه اين هفته شرح اينترنتی مثنوی:

 

ادامه بحث ((مرگ)) با شرح و بررسی داستان :

قصه بازرگان که طوطی او را پيغام داد به طوطيان هندوستان هنگام رفتن به تجارت...

زمان: ساعت ۱ بامداد(وقت تهران) پنج شنبه شب

  

در سرویس پالتاک

توسط جناب پانويس

 برنامه جلسه اين هفته گروه :

 

زمان: جمعه(19 خرداد) – ساعت 16:30 الي 18:30

مكان: پارك جمشيديه تهران

موضوعات:

-شرح غزلي از حافظ و بررسي  ملامتي گري وي

-گشايش بحث جبر و اختيار (در جلسات بعدي،  نسبت حافظ و مولانا با مساله «جبر و اختيار» را بررسي خواهيم كرد)

- بحث آزاد

 


[ پست الكترونيك ]