سال نو در حافظیه - خمر کهن

۱۳۸۸/۱/۱٦
سال نو در حافظیه

جای همه شما خالی سال جدید را من (عکاس باشی قدیم ایران گرد جدید) به اتفاق همسرم (حنانه ) در حافظیه شیراز آغاز کردم ...

 فقط کوتاه بگم خیلی باصفاست و اونجا از تمام ایران حضور دارند و لحظه تحویل سال رو دوست دارند کنار لسان الغیب بگذرانند

بعد از تحویل سال بساط فال گرفتن داغ داغه ما هم همراه دیگران تفالی به حافظ زدیم و گفتیم جناب حافظ لطفا از گروه خمر کهن ما بگو ؟

 بعد فهمیدم حافظ دل پری از ما داشت و گفت :

فال برای گروه رندان کنار مقبره حافظ

ما ز یاران چشم یاری داشتیم   
خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم  
 
  تا درخت دوستی برگی دهد   
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم  
 
  گفت و گو آیین درویشی نبود   
ور نه با تو ماجراها داشتیم  
 
  شیوه چشمت فریب جنگ داشت   
ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم  
 
  گلبن حسنت نه خود شد دلفروز   
ما دم همت بر او بگماشتیم  
 
  نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد   
جانب حرمت فرونگراشتیم  
 
  گفت خود دادی به ما دل حافظا   
ما محصل بر کسی نگماشتیم  

قابل توجه ریاست گروه جهانی خمر کهن جناب آقای دکتر ( البته افتخاری ) مصطفی علیزاده که در گروه جوایز را تنها تنها برای خود بر می دارند و عکسشو برای ما می فرستند جناب حافظ با شما هستند.

سال خوبی داشته باشید

عکاس باشی قدیم ایران گرد جدید(علی  پاداش)


[ پست الكترونيك ]