سال نو مبارک - خمر کهن

۱۳۸٧/۱٢/٢۸
سال نو مبارک

 

یک سال دیگر گذشت! 365 روز؛ عمر می گذرد؛ سریع؛ سریع تر از آنچه باورپذیر باشد!

لحظه ها را دریابیم. قدر روزهای گرانبهای زندگی را بدانیم و در «لحظه» زندگی کنیم!

 زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است
رخت ها را بکنیم ؛
آب در یک قدمی است

*******

فرا رسیدن نوروز سعید باستانی و تجدید حیات طبیعت مبارک باد.

همه ساله پیروز بادی و شاد - - - سرت پر ز دانش دلت پر ز داد

به هر کار بخت تو پیروز باد - - - همه روزگار تو نوروز باد


[ پست الكترونيك ]