تابلوی «شمس و مولانا» - خمر کهن

۱۳۸٧/۸/۸
تابلوی «شمس و مولانا»

تابلوی «شمس و مولانا»  اثر استاد محمود فرشچیان-

یکی از جدیدترین آثار استاد فرشچیان که سال گذشته در نمایشگاه “خیال شمس” و همزمان با کنگره بزرگداشت مولانا به نمایش درآمد:

اثر استاد فرشچیان

 

 


[ پست الكترونيك ]