حافظ آسمانی در فرهنگسرای ملل - خمر کهن

۱۳۸٧/٧/٢٠
حافظ آسمانی در فرهنگسرای ملل

 


  مراسم گرامیداشت شاعر شیرین سخن حافظ شیرازی شنبه 20مهر ماه با حضور شاعران ومحققان عرصه ادبیات در فرهنگسرای ملل برگزار می گردد .

در این مراسم بخشهای متنوعی شامل حافظ خوانی ،تفال به حافظ ،سخنرانی ،شعر خوانی واجرای موسیقی برگزار می گردد.این مراسم از ساعت 16لغایت 18برگزاروبرای عموم آزاد و رایگان می باشد


[ پست الكترونيك ]