گزارش جلسه 44 - خمر کهن

۱۳۸٦/۱۱/٢٩
گزارش جلسه 44

 

دانلود فایل صوتی گزارش

در حاشیه ...

 

کلید واژه: مولانا و سکوت، مولوی و سکوت، مولانا و خاموشی، سکوت در مثنوی، سکوت در دیوان شمس، مولانا و خاموشی، خامشی، سکوت، سکوت در آثار مولانا


[ پست الكترونيك ]