درسی از فيه مافيه - ۱ - خمر کهن

۱۳۸٦/۱۱/٦
درسی از فيه مافيه - ۱

درسی از فیه ما فیه حضرت مولانا( با اندکی تلخیص و ساده سازی)

 

درویشی نزد پادشاهی رفت؛ پادشاه او را «زاهد» خطاب کرد. او گفت که: «زاهد تو هستی، نه من!». پادشاه تعجب کرد و پرسید که: «من فرمانروای سرزمین‌های وسیعی هستم، چطور ممکن است که زاهد باشم؟!». و درویش پاسخ داد که: «نه! اشتباه می‌کنی؛ دنیا و آخرت و فرمانروایی و ...، همه از آنِ من است. و این تو هستی که فقط به ردای پادشاهی و ثروت و قدرت اندک آن قانع شده ای


[ پست الكترونيك ]