درسی از مثنوی - خمر کهن

۱۳۸٦/۱٠/٢٠
درسی از مثنوی

حق تعالى گرم و سرد و رنج و درد              بر تن ما مى‏نهد اى شيرمرد

خوف و جوع و نقص اموال و بدن                 جمله بهرِ نقدِ جان ظاهر شدن

(2/ 2963)

 

حوادث و پیشامدهایی که در زندگی رخ می دهد و سختی ها و دردها، آزمایش های «هستی» هستند که سبب می شود تا گوهر وجود انسان صیقل خورده و درخشان، پدیدار گردد.

چه بسیار انسانهایی که از این آزمایش سرافکنده و شکست خورده بیرون می آیند و هیچ گاه به حقیقت ابدی و لذت حقیقی نمی رسند.

خوشا به سعادت کسانی که سربلند از آزمون دشوار هستی، بیرون آمده و گوهر درخشان وجودشان به ظهور می رسد.

نظر خود را در مورد اين ۲ بيت بنويسيد


[ پست الكترونيك ]