يک بيت - يک نظر (۱) - خمر کهن

۱۳۸٦/٦/۱٧
يک بيت - يک نظر (۱)

 

عاشقی گر زین سر و گر زان سر است          عاقبت ما را بدان سر رهبر است

(1 / 111)

عشق- چه آسمانی و حقیقی و چه زمینی -  از آنجاییکه می تواند سبب رهایی انسان از تعلّقات و خودخواهی و هوس ها شود، مقدّس و در نهایت نجات‌بخش آدمی است.

مایه و جوهر عشق، یکی است؛ به این معنی که انسان به هرکه عشق بورزد، چه عشق مجازی و زمینی و چه عشق آسمانی و الهی، در واقع به یک «حقیقت»، عشق ورزیده است.

 

از دوستان گرامی درخواست می شود تا نظر حود را در مورد این بیت(حتی در یک جمله) بیان نمایند


[ پست الكترونيك ]