کتاب - cd- موسيقی ... - خمر کهن

۱۳۸٦/٦/۱٠
کتاب - cd- موسيقی ...

چند قطعه موسيقی از آلبوم «ليلی» اثر گروه Razbar Ensemble:

 Shah-E Owraman
 Dabow Dabow
 Introduction On The Tanbur
  Panja Rajan
  Instrumental Piece
 Agham Ali
 Ali, Ali, Ali

کتاب داستانها و پیام های مثنوی  نوشته حشمت الله رياضی

کتاب جذبات الهیه منتخبات کلیات شمس تبریزی با شرح و توضیح

 

سی دی مجموعه سخنرانی های آقای پانویس در جلسات شرح مثنوی و شرح غزلیات


[ پست الكترونيك ]